Sie sind hier

Arsène Berger

Gemengeconseiller
Keessier vum Vëlosclub
Gemengebeamten e.r.
59 Joer, Betteng

 

Den Arsène Berger huet 59 Joer, ass bestuet a wunnt zu Betteng.

De pensonéierte Fonctionnaire ass Gemengeconseiller a President vun der Verkéierskommissioun souwéi vun der Kommissioun fir Ëmwelt- a Feldweeër.

Hien engagéiert sech an der Demokratescher Partei, fir d'Gemeng Dippech am Dialog mam Bierger all Daach e Stéck no vir ze bréngen.