Sie sind hier

NEIJOERSPATT 2017

News

Och dëst Joer hu ganz vill Leit de Wee bei eis an de Centre Culturel op Betteng fonnt a mir konnten zesumme mat de Bierger vun der Gemeng Dippech souwéi mat eise Frënn aus de Nopeschsektiounen op d'Joer 2017 ustoussen.

Bei engem gudde Patt a Bréidercher hu mir eis zesummen op dëst wichtegt Joer agestallt, an dem mir nieft dem Wahlkampf och soss erëm vill flott Veranstaltungen op eisem Kalenner hunn.