Sie sind hier

EIS KANDIDATEN FIR D´GEMENGEWAHLEN

v.l.n.r.: Luc EMERING, Guy FÜRPASS, Beryl DIEDERICH-WARREN, Stéphane PESCH, Natacha PAULY, Max HAHN, Elodie GIRA-DECKER, Lucien THILL, Marie DELLERÉ, Arsène BERGER, Kevin DE OLIVEIRA

Dës Legislaturperiod geet lues awer sécher op en Enn a wa mir zréckkucken, stelle mir zefridde fest, dass mir eise Wahlprogramm vun 2011, bal integral ëmgesat hunn.

Mir stellen Iech hei eis motivéiert Ekipp fir d’Gemengewahlen am Oktober 2017 kuerz vir. Eent ass gewëss: eis Käpp si voller neier Ideeë fir d’Gemeng Dippech nach méi liewenswäert ze maachen.

 

Cette législature prendra bientôt fin et quand nous faisons le bilan, nous constatons avec satisfaction que nous avons pu réaliser presque l'intégralité de notre programme électoral de 2011.

Nous vous présentons ici notre équipe motivée pour les élections communales en octobre 2017. Une chose est certaine: nos candidats sont pleins d'idées pour rendre la commune de Dippach encore plus vivable.