Sie sind hier

Gemengewahlen News Nohalteg Entwécklung

After Work Talk

Den 1. Juni 2017 hu mir op en After-Work-Talk ageluede fir mat de Bierger iwwer d'Zukunft vun der Gemeng ze schwätzen.

Le 1 juin 2017 nous avons invité à un After-Work-Talk pour discuter avec les citoyens le futur de la commune.

Ëmwelt Infrastruktur Mobilitéit News Nohalteg Entwécklung Verkéier

DIPPECHER DEMOKRAT 2016-2017

Liest hei eise Newsletter vum Januar 2017, wou mir Iech e Bilan iwwer déi realiséiert Projeten 2016 liwweren an en Ausbléck op déi politesch Aktivitéite vun eiser Sektioun bis d'Gemengewahlen am Oktober 2017 ginn.

Découvrez ici notre newsletter du janvier 2017 qui vous propose un bilan de nos projets achevés en 2016 et une vue sur les projets prévus jusqu'aux élections communales en octobre 2017.

Ëmwelt Infrastruktur Mobilitéit News Nohalteg Entwécklung

DIPPECHER DEMOKRAT 2015-2016

Liest hei  eise Newsletter vum Dezember 2015, wou mir Iech e Bilan iwwer déi realiséiert Projeten 2015 liwweren an en Ausbléck op déi politesch Aktivitéite vun eiser Sektioun bis d'Gemengewahlen 2017 ginn.

Découvrez ici notre newsletter du décembre 2015 qui vous propose un bilan de nos projets achevés et une vue sur les projets prévus pour les deux ans à venir.

Ëmwelt Infrastruktur Mobilitéit News Nohalteg Entwécklung Verkéier

DIPPECHER DEMOKRAT 2014-2015

Liest hei  eise Newsletter vum Dezember 2014, wou mir Iech e Bilan iwwer déi geleeschten Aarbecht 2011-2014 liwweren an en Ausbléck op déi politesch Aktivitéite vun eiser Sektioun bis d'Gemengewahlen 2017 ginn.

Découvrez ici notre newsletter du décembre 2011-2014 qui vous propose un bilan de nos projets achevés et une vue sur les projets prévus pour les trois ans à venir.